Okul Sonrası Etkinlikler
Teknoloji; eğitim, oyun, yaratıcılık, problem çözme, fen bilimi başta olmak üzere birçok dersi eğlenceli olarak öğrenmenin en büyük aracıdır. 21. Yüz yılın en önemli becerisi “kodlama”dır. Gelişmiş ülkelerin çoğunluğunda çocuklar, okul sonrasında kodlama gibi teknoloji destekli etkinliklere katılmaktadır. Bizde Dijital Yıldızlar olarak, ülkemizde bu konunun öncüleri olarak, bir dizi okul sonrası etkinliklerde çocuklarımızı destekleyeceğiz.
Okul sonrası etkinlikler, Eylül ayında başlayıp, Haziran ayında sona ermektedir.