Kodlama becerileri keşfetmek ve kendi programlarını yapmak amacıyla Python mükemmel bir programlama dilidir. Python, katılanlar programlama dilinin temellerini iyi öğrenerek metin bazlı programlar geliştirecekler ve Kamp boyunca çok sayıda program yazacaklar.