EBEVEYNLER İÇİN SİBER ZOBALIK

Siber zorbalığa maruz kalanların bazı durumlarda okula bile gitmek istemediklerini görebiliyoruz. Kendilerini değersiz ve yetersiz hissetmeye başlıyorlar. Bu durum kişilerin intihar eğilimlerini bile etkileyebilir.

 

Siber zorbalık, telefon, internet, sosyal medya ve benzeri bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla kişilere karşı gerçekleştirilen, yazılı, görsel, sözel veya psikolojik nitelikteki saldırgan ve insan onuruna zarar verici davranışlar. Zorbalık, aşağılama, iftira, dedikodu, taciz, tehdit, utandırma, dışlama ve insan onuruna aykırı rahatsızlık verici gibi davranışlardır. Zorbalık şimdi fiziksel alanlarda olduğu gibi dijital alanlarda da ortaya çıkan uzun zamandır devam eden ciddi bir sosyal sorundur

İstatistikler siber zorbalığın en büyük mağdurlarının çocuklar (0-18) olduğunu gösteriyor. Teknolojinin gelişmesinin getirdiği risklerde en savunmasız grup çocuklar… Bu riskler hızla yaygınlaşan bir biçimde okulun sınırlarını aşıyor ve çocukların-gençlerin odalarına kadar giriyor.

Siber zorbalığa maruz kalanların bazı durumlarda okula bile gitmek istemediklerini görebiliyoruz. Kendilerini değersiz ve yetersiz hissetmeye başlıyorlar. Bu durum kişilerin intihar eğilimlerini bile etkileyebilir.

Bu sebeple ebeveynlerin çocuklara uygulanan siber zorbalık şekillerini, zorbalığı önleyici tedbirler ve zorbalık sonrası yapılacaklar hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.  

Gençler genellikle yeni sosyal medya ve dijital teknolojiyi kullanan ilk kişilerdir. Araştırmalar 12-17 yaşları arasındaki Amerikalı gençlerin % 95’inin interneti kullandığını gösteriyor.  Sosyal medya kullanan ABD’li gençler arasında, % 88 tanık ortalama ya da zalim davranışlara tanıklık ediyor,% 67’si bu olumsuz davranışlara katılıyor ve% 21’i de en az bir defa katıldığını kabul ediyor. 

Ebeveynler Seminerde Neler Öğrenecekler?

 • Siber Zorbalık: Neden Önemlidir ve Çocuklarınızı Nasıl Koruyabilirsiniz?
 • Siber Zorbalık nedir?
 • Siber Zorbalık Şekilleri ve Siber Zorbalıkla İlgili Gerçekler.
 • Siber Zorbalık Kurbanları Nasıl Etkiler?
 • Siber Zorbalığın Çocuklarımıza Etkileri Nelerdir?
 • Çocuğunuzla Siber Zorbalık Tartışması
 • Siber Zorbalığın Önlenmesi İçin Yapılacaklar?
 • Siber Zorbalığın Durdurulması İçin İpuçları
 • Ebeveynler Siber Zorbalıkları Nasıl Önleyebilirler?
 • Öğretmenler, Siber Zorbalığı Nasıl Önleyebilirler?
 • Çocuğuma Siber Zorbalık Uygulanmışsa Ne Yapabilirim?
 • Çocuğumun Bir Siber Zorba Olup Olmadığını Nasıl Öğrenebilirim?
 • Çocuğum Siber Zorba ise Ne Yapmalıyım?
 • Siber Zorbalığın Önlenmesinde Dijital Vatandaşlığın Önemi
 • Siber Zorbalığın Hukuki Boyutları
 • Siber Zorbalık – Ebeveynler ve Bakıcılar İçin Tavsiyeler
 • Ebeveynler İçin Siber Güvenlik Rehberini Ana Hatları

  Eğitimci : DİJİTAL YILDIZLAR 

Eğitimci  kadrosu etkinlik gününe göre farklılık gösterebilir.

Etkinlik salonu katılımcı sayısına göre değişklik gösterebilir.

Etkinlik  iptalleri 2 gün öncesinde bildirilir.   

Kimler İçin
 4-14  yaş grubu ebeveynleri              
Eğitim  süresi: 60 DK
Etkinlik Ücreti : 90 TRY